تماس با ما

جهت ارتباط با ما میتوانید از اطلاعات زیر استفاده نمایید

مرکز کامپیوتر نوین رایان

شعبه بندرترکمن

ساعات کاری

دفتر مرکزی

شنبه تا چهارشنبه

9:00 تا 17:30

پنجشنبه

9:00 تا 14:00

شعبه بندر ترکمن

شنبه تا چهارشنبه

صبح 9:00 تا 13:00         عصر 16:00 تا 20:00

پنجشنبه

9:00 تا 13:00

صفحه ورود